A24.com.tr » ekonomi » FAO, tarımsal gıda üretimini iyileştirme önerilerini ele aldı

FAO, tarımsal gıda üretimini iyileştirme önerilerini ele aldı

FAO, tarımsal gıda üretimini iyileştirme önerilerini ele aldı

Avrupa ve Orta Asya, daha iyi beslenme için gıda sistemlerini dönüştürme taahhüdünü pekiştiriyor.

Üç gün boyunca, Avrupa ve Orta Asya'daki FAO Üyeleri, bölgenin gıda sistemlerini daha iyi beslenme için dönüştürmenin anahtarı olan mevcut tarımsal sorunları tartıştılar. Bugün sona eren Avrupa Tarım Komisyonu'nun Kırk ikinci Oturumu, tarımsal gıda üretimini iyileştirmek, kırsal ekonomileri desteklemek ve toplumsal cinsiyet sorunlarını ilerletmek için politika önerilerini de oyladı.

FAO, tarımsal konularda iş birliğine yardımcı olmak ve Avrupa ve Orta Asya bölgesinin 55 Üyesine tavsiyelerde bulunmak üzere Komisyonu her iki yılda bir toplamaktadır. Mevcut oturum, herkes için, özellikle de en hassas olanlar için sağlıklı ve besleyici gıdalar sağlamaya ve her türlü yetersiz beslenmeyi ele almaya odaklandı.

Üyeler, gıda sisteminin doğrusal ve dar bir kavram olmanın ötesine geçmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun yerine bağlama özgü sinerji ve uzlaşmaları da içeren, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşama doğru ilerlemeyi sağlayan, bütüncül ve kapsamlı bir yaklaşımı hedefleyen bir gıda sisteminin altını çizdiler. COVID-19 pandemisinin neden olduğu rahatsızlık, daha yeşil ve sürdürülebilir çözümler üretme fırsatı sunuyor.

Bunu göz önünde bulunduran Komisyon, gıdanın üretilme, işlenme, dağıtılma, hazırlanma ve tüketilme şeklini dönüştürmek ve bölgede beslenmeyi iyileştirmek için; güçlendirilmiş iş birlikleri ve sektörler arası diyalog, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirliğin mutabakatı, en savunmasız kesime geçim ve beslenme desteğiyle eşitlik ve kapsayıcılığın artırılmasının yanı sıra daha iyi üretim ve değer ilavesi yoluyla tarım-gıda sistemlerine daha fazla yatırım önermektedir.

Avrupa Tarım Komisyonu Sekreteri Piotr Wlodarczyk, "gıda sistemleri daha fazla istikrar, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için ve nihayetinde çeşitli ve besleyici gıdalara erişimi iyileştirmek için çeşitlendirilmelidir. Daha iyi üretim için üretim, mahsuller, pazarlama kanalları, finansal kaynaklar, finansal araçlar, teknolojiler, değer ekleme ve sosyal süreçler ölçeklerinde daha fazla çeşitlilik sağlamalıyız" dedi. "Toplantı bu yaklaşımı yeniden teyit etti. Sivil toplumdan, sivil toplum kuruluşlarından ve akademiden rekor sayıda ülke katılımcısı ve gözlemcisinin olması da bunun önemini göstermektedir."

Nihai rapor, Üyeleri dijital teknolojik yenilikleri proaktif olarak teşvik etmeye ve finansal araçların ve hizmet sağlayıcıların çoğaldığı ve çeşitlendiği finansal sistemlerin geliştirilmesini desteklemeye teşvik ediyor. Bunu destekleyen FAO, diğer taahhütlerinin yanı sıra bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etme, ilgili veri ve analiz sağlama ve yeşil, doğa temelli çözümleri teşvik etme sözü verdi.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi kalkınma durumu, doğal kaynaklar ve yapısal özellikler açısından oldukça çeşitlidir, bu nedenle ülkeler yetersiz beslenme ile ilgili farklı zorluklarla ve yerel gıda sistemlerinin ve kırsal alanların sürdürülebilir ve kapsayıcı dönüşümünün önündeki farklı engellerle karşı karşıyadır.

Çevresel, sosyal ve ekonomik farklılıkları kalkınmanın belirleyicisi olarak kabul eden bölgesel yaklaşımlar, yerel düzeyde daha kapsayıcı ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmanın başarılmasını sağlarken bunların 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi de dahil olmak üzere ulusal, bölgesel ve küresel süreçlerle bütünleşmesini sağlayan önemli araçlardır.

Wlodarczyk, "Bölgesel yaklaşım ilkelerinin ulusal gündemlere dahil etmek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA' lar) ve kimseyi geride bırakmama taahhüdüne ulaşılmasına yardımcı olabilir." diye de ekledi.

Cinsiyet eşitliğinde ilerleme

Bu konulara dayanarak FAO, eşitsizliğin temel nedenlerini ele alan ve kırsal kadınların tarım sektörü değer zincirlerine katkılarını yansıtan, veri toplama ve cinsiyet istatistiklerini geliştiren ve tarımsal hizmetlere, girdilere ve kaynaklara erişimdeki cinsiyet boşluklarını daha fazla analiz eden toplumsal cinsiyet dönüştürücü tarım politikaları önermektedir. Buna ek olarak, Üyeler ve FAO, kırsal kadınları karar alma çalışmalarına katılımlarını destekleyerek ve kadınlara çeşitli ve uygulanabilir gelir fırsatları sağlayan hedefli ekonomik, sosyal ve çevresel politikalar ve projeler oluşturarak güçlendirmeye devam etmelidir.

YORUMLAR
  Dünya 2017'ye merhaba dedi
Dünya 2017'ye merhaba dedi