A24.com.tr » eğitim » Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete giriyor!

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete giriyor!

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete giriyor!

Tarım 4.0 Uygulamaları alanında çiftçilere ve gençlere eğitim ve mentörlük desteği verilecek.

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek olan araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında toplamda, 100 gence Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik Programında 384 saatlik Girişimcilik Eğitimleri ve Mentörlük Desteği verilecek.

Projenin örnek uygulama alanlarında, 200 Çiftçiye yönelik olarak Tarım 4.0 Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Eğitimleri ve 250 kişiye Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri verilecek. Bu eğitimlerin yanı sıra yine örnek uygulama alanlarında 50 çiftçiye yönelik Tarım 4.0 ve Veri Temelli Uygulama Eğitimleri kapsamında tarım da veri kullanım örnekleri ve dijital ürün pazarları başlıklarında eğitim verilecek. Merkez, halka, çiftçilere ve gençlere eğitim veren bununla birlikte tarım ve ilgili sektörleri özelinde yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve fikri olan girişimcileri bir araya getiren bir ilk olma özelliğini taşıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ülkemize tarım 4.0 standartlarının getirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda büyük katkı sağlayacaktır.

Merkez, Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimciler ve çiftçiler için hem eğitim alabilecekleri hem de melek yatırım ağlarıyla buluşarak fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir kuluçka merkezi olarak hizmet verecek. 

İstanbul için Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası Geliştirilecek! 

Proje kapsamında elde edilecek bilgiler, saha çalışmaları, uygulamalar, analizler ve verilen eğitimler sonucunda elde edilecek tüm bilgi ve bulguların bir araya getirildiği Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası geliştirilecek.

Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası oluşturmaya giden yolda, Odak Grup Toplantıları, Uygulama Modeli Belirleme Çalışmaları ve Pilot Uygulamalar yapılacak. Yine projenin en önemli çıktılarından biri olan Tarım 4.0 Veri Temelli Akıllı Sistem Geliştirme çalışmasıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında, tarım sektörüne yönelik ekonomik ve çevresel etki simülasyonu ve Dijital Ürün Pazarı Yazılımı geliştirilerek hayata geçirilecek. 

YORUMLAR
  19 Yaşındaki Angelina Holloway'in tüm sevenlerini kahreden kazası
19 Yaşındaki Angelina Holloway'in tüm sevenlerini kahreden kazası