A24.com.tr » eğitim » MEB şube müdürlerinden sitem

MEB şube müdürlerinden sitem

MEB şube müdürlerinden sitem

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdüleri, 2 senedir yapılmayan rotasyondan dolayı mağdur olduklarını yaptıkları basın bildirisi ile duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şube müdürleri 3 sene üst üste uygulandıktan sonra 2 senedir uygulanmayan rotasyon için sitem etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rotasyon Bekleyen Şube Müdüleri Platformu, 900'e yakın şube müdürünün mağdur edildiğini ve konuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yardımcı olmalarını istediklerini bildirdi.

Rotasyon Bekleyen Şube Müdürleri Platformu tarafından yapılan basın bildirisi şöyle:

MEB ŞUBE MÜDÜRLERİNDEN BAKANLIĞA AÇIK MEKTUP: ROTASYON UYGULANMALIDIR

MEB’in saygın ve vazgeçilmez yönetici sınıfı olarak Şube Müdürleri belirli bir eğitim, nitelik ve kariyer ile birinci sınıf bir yöneticilik statüsüne sahiptirler. MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte; “İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanların bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulacağı” belirtilmektedir. Ancak Yönetmeliğe rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün kurumsal Web sitesinde, 20 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan bir cümlelik duyuru ile “İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin 2019 yılı bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemleri geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 (bir) yıl süreyle ertelenmiştir.” Yayınlandıktan sonra 3(üç) yıl sistemli bir şekilde uygulanan ilgili Yönetmelik askıya alınmış ve gelişmiş bölgelerde çalışmayı hak eden ve bekleyen 900’e yakın şube müdürü mağdur edilmiştir. Bunun üzerine hukuksal zeminde sesini duyurmaya çalışan Şube Müdürleri olarak tarafımızca bir Platform oluşturulmuş ve haklı talebimiz Yetkili Mercilere iletilmiştir. Ancak aradan 20 güne yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz Yetkililerce sesimiz duyulmamıştır.

ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN ZORUNLU ROTASYON, MAĞDURİYETİ GİDERMENİN TEK YOLUDUR:

Süreç boyunca sendikalar tarafından mağduriyetimizle ilgili çeşitli taleplerde bulunulduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Bu talepler içerisinde; “4. ve 5. Bölgelerde görev yapan şube müdürlerinin istemeleri halinde bulundukları bölgelerde çalışmaya devam etmeleri” hususu yer almıştır. İlk bakıldığında dezavantajlı bölgelerdeki Şube Müdürü istihdamını olumlu etkileyecek gibi görünen bu talebin maalesef Yetkilileri bu düzenleme için zaman ve yönetmelik değişikliği arayışına itmiş olması ve söz konusu mağduriyetin oluşmasında rol oynamış olması muhtemeldir. Yine Sendikalar tarafından “Şube Müdürleri rotasyonunun iki yıldır ertelenmesinden dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi için bu ertelemeden kaynaklı süre uzatımının bölge hizmeti süre tespitinde dikkate alınması” şeklinde bir talepte bulunulmuştur. Bu talebin biz rotasyon mağduru şube müdürlerinin talebi olmadığı ve bizi temsil etmediği açıktır. Bizlerin bu aşamada böyle bir talebi olmamıştır. Hatta bilakis bu talep ile maalesef dikkatler ilgisiz başka bir alana çekilmiştir. Biz şube müdürlerinin iki yıldır rotasyon uygulanmaması nedeniyle mağdur edildiği doğrudur. Ancak bu mağduriyetin giderilmesinin tek yolu hiç zaman kaybetmeden rotasyonun uygulanmasıdır. Bölge hizmetinde kaybedilen iki yılın daha sonra (rotasyon olmayacaksa bu daha sonra hangi zamanda olacak o da belirsiz) bölge hizmeti süre tespitinde dikkate alınmasını istemek bize yapılan haksızlığa meşruiyet kılıfı kazandırmaktan başka ne işe yarayacaktır?


DEMEDİNİZ Mİ SAYIN BAKAN “OYUNUN ORTASINDA KURALLAR DEĞİŞTİRMEYECEĞİM” DİYE

Tüm bu nedenlerden dolayı Rotasyon Bekleyen Şube Müdürleri Platformu olarak; Sayın Bakanımızın “oyunun ortasında kural değiştirilmez” ilkesini alkışladığımızı ve bu ilkeyi sloganlaştırdığımızı beyan eder, bu ilkenin gereği olarak; her gün daha çok hizmet edip daha çok yüceltmeye çalıştığımız Bakanlık Teşkilatımızdan; oyunun ortasında kuralların değiştirilmemesini, hiç süre kaybetmeden bu haksızlığın engellemesini ve bu mağduriyetin giderilmesini arz ediyoruz.   


23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİ BU ERTELEMENİN NERESİNDE

Bir diğer husus ise yetkililerce çeşitli platformlarda dillendirilen “Rotasyonun İstanbul Seçimleri nedeniyle ertelendiği” iddiasıdır. Yine aynı yetkililer geçen yıl yapılan ertelemenin Ülkemiz nezdinde gerçekleşen Genel Seçimler nedeni ile olduğunu ifade etmişlerdi. Ancak bu yıl yapılan ertelemeye İstanbul seçimlerinin gerekçe olma ihtimalinin nedenlerini açıkladığımızda mantıklı bir tarafı olmadığı görülmektedir; Çünkü İstanbul’da toplam İlçe sayısı 39 dur ve bu İlçelerin 35 tanesi hizmet bölgeleri açısından 1.Bölge, 4 tanesi ise hizmet bölgesi açısından 2.Bölgedir. Bilindiği üzere Birinci Hizmet bölgesindeki görev süresi 6 yıl ve İkinci Hizmet Bölgesindeki görev süresi de 4 yıl’dır. İlgili yönetmelik yayınlandıktan sonra gerçekleştirilen atamalar 2014 yılında yapılmıştır. Yani bu durumda İstanbul ilinde 2019 yılı itibari ile sadece 4 İlçede (Silivri, Çatalca, Şile, Adalar) görev yapan Şube Müdürleri rotasyona tabi olabilmektedir. Bu İlçelerde toplam Şube Müdürü Sayısı 11 dir ve bu Şube Müdürlerinin yarısından çoğu ise önceki yıllarda yer değişikliği gerçekleştirdiği için rotasyona tabi değillerdir. Yani bu şu demektir ki 3-4 şube müdürü için koca bir yönetmelik çöpe atılmıştır. Şimdi buradan o can alıcı soruyu soruyoruz;

Yoksa bir çok sefer de olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yine yanlış mı yönlendirilmiştir?

3-4 tane Şube Müdürünün yerinin değişmesi İstanbul Seçimlerini nasıl zor durumda sokabilir. Eğer burada kasıt seçim düzeninin bozulmaması ise zaten bilinir ki görevden ayrılma başlama işlemleri Temmuz ayında gerçekleşmektedir.
Yok eğer buradaki amaç bu 3-4 Şube Müdürünü mağdur etmemek ve seçim öncesi gönül almak ise bu siyasi irade farkında değil midir ki İstanbul’da yaşayan binlerce taşralı vatandaşlarımızın 81 ilde yüzlerce akrabası olan Şube Müdürü var. Yıllardır Taşrada görev yapıp, üstüne gönüllü olarak ta 2 yıl daha kalıp rotasyonu bekleyen ancak 2 yıldır üst üste ertelenen yönetmelik hükmü nedeni ile mağdur olan bu yüzlerce Şube Müdürünün İstanbul’da binlerce akrabasının olduğunun bilinmemesi mümkün olamaz. Yada bir başka değişle İstanbul seçimlerinin etkisinin Anadolu’dan kaynaklı olduğunun bilinmememsi mümkün değildir. Öyle olsa Seçim adaylarının bütün bayram boyunca taşradaki il ve ilçeleri dolaşmasının sebebi nedir. İşte bu yüzden tekrardan o can alıcı soruyu soruyoruz;

Yoksa bir çok sefer de olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yine yanlış mı yönlendirilmiştir?

Bizler yanlış yönlendirildiğini düşünerek Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz lütfen sesimizi duyunuz.

ROTASYON BEKLEYEN ŞUBE MÜDÜRLERİ PLATFORMU

YORUMLAR
  Yediğimizde kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan mutluluk veren yiyecekler...
Yediğimizde kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan mutluluk veren yiyecekler...