A24.com.tr » ekonomi » Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) dan Covid 19 Kredisi

Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) dan Covid 19 Kredisi

Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) dan Covid 19 Kredisi

Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA), Türkiye ile COVID-19’dan etkilenen Mikro ve Küçük İşletmeleri desteklemek amacıyla 300 milyon ABD Doları tutarında Kredi Anlaşması imzaladı.

1.    15 Nisan 2021’de Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) Ankara’da Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi için 300 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlamak üzere T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile kredi anlaşması imzaladı.

2.    Bu proje Türkiye’de COVID-19 pandemisinden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere likidite desteği sağlayarak işletmelerin ticari faaliyetlerini ve istihdamını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Destek Finansmanı, KOSGEB’in elektronik ağı aracılığıyla ülkenin dört bir yanındaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere dağıtılacaktır. JICA kredisi paralel bir ortak finansman projesi olarak Dünya Bankası ile yakın koordinasyon içerisinde formüle edilmiştir.

3.    Türkiye’deki işletmelerin %99’unu oluşturan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ülkedeki toplam istihdamın %57’sini, gelirin %45’ini ve ihracatın %38’ini oluşturmaktadır. Türkiye, COVID-19 pandemisinin 2021’de de yayılmasından dolayı hem sağlık açısından hem de ekonomik kayıplar bağlamında olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.

4.    COVID-19'un yayılımını sınırlamak için hükümet tarafından uygulanan kapanmalar ve evde kalma önlemleri, özellikle imalat sektöründe birçok firmanın iş yapmasını olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu nedenle, KOSGEB’in, imalatçı firmalara ve yenilikçi genç işletmelere sağlayacağı hızlı finansman desteği, geçici kapanma ve bu kapanmanın sebep olduğu ekonomik daralmaya karşı bu işletmelerin ayakta kalması açısından hayati önem taşımakta olup toparlanmalarına katkı sağlayacaktır.

5.    Bu proje sadece endüstrilerin ve ekonominin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki Hedef 8 (“Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme, tam ve üretken istihdam ve herkes için insana yakışır işleri teşvik etmek”) ve 9’a (“Altyapı yatırımı yapmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstrileri ve inovasyonu teşvik etmek”) ulaşılmasına da destek olacaktır. Tüm bunların yanı sıra Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkinin bu proje ile daha da güçlendirilmesi beklenmektedir.

YORUMLAR
  Spora gitmeden önce ne yemek lazım?
Spora gitmeden önce ne yemek lazım?