A24.com.tr » ekonomi » “Hizmet Sigortası” Programını Uygulamaya Başladı.

“Hizmet Sigortası” Programını Uygulamaya Başladı.

“Hizmet Sigortası” Programını Uygulamaya Başladı.

Türk Eximbank, ihracatçılarımızın güncel ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, mal ve hizmet ihracatının desteklenmesi amacıyla sunduğu ürün ve hizmetleri çeşitlendiren yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Türk Eximbank tarafından uygulamaya alınan “Hizmet Sigortası” programı ile, 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın kapsamı genişletilerek mal sevkiyatlarının yanı sıra hizmet bedellerinin de sigorta kapsamına alınmaya başlandığı açıklandı.

Söz konusu sigorta programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı.

Program dahilinde;

·         2017/4 sayılı Tebliğ’de belirlenmiş̧ döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile,

·         Serbest Bölgeler’de faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, Alıcı’nın yurt dışında ve/veya yurt içinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler

sigorta kapsamına alınacak olan hizmetler olarak belirlendi.

Söz konusu Program kapsamında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın, alıcılarının iflası veya borçlarını ödeyememesi gibi ticari riskler ile alıcıların ülkesinde karşılaşacakları politik risklerden kaynaklanan zararlarının %90’ı Türk Eximbank tarafından sigortalanacak olup turizm, lojistik, yazılım gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızdan programa yönelik talepler alınmaktadır.

YORUMLAR
  Photoshop efekti sanılan mükemmel zamanlama ile çekilmiş resimler
Photoshop efekti sanılan mükemmel zamanlama ile çekilmiş resimler