A24.com.tr » medya » B4G'nin iletişim süreçleri Marjinal Porter Novelli'ye emanet

B4G'nin iletişim süreçleri Marjinal Porter Novelli'ye emanet

B4G'nin iletişim süreçleri Marjinal Porter Novelli'ye emanet

Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu, iletişim çalışmaları için Marjinal PN ile iş birliğine gitti.

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP'nin 2019 yılında ilk adımlarını attığı Hedefler için İş Dünyası Platformu, iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasında köprü kurmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Platform bugüne kadar “İklim Değişikliği ve Afetlere Hazırlık”, “İşletmeleri Geleceğe Hazırlama” ve “Kapsayıcı Büyüme” gibi çalışma alanlarında kapsayıcı, bütünleyici ve herkese açık, “kimseyi geride bırakma” felsefesine sahip bir ortak eylem platformu olarak faaliyet göstermenin yanı sıra, iş dünyasını SKA'lara uyumlu bir şekilde dönüştürme, güçlendirme ve kamu-özel sektör politikalarına sürdürülebilir kalkınma için yol gösterme alanlarında da çalışmalarına devam ediyor. 
 
Küresel hedeflere ulaşmak için tüm paydaşların bir arada çalışması gerekliliğini savunan ve bu noktada kapsayıcılığı açısından bir ilk teşkil eden platform, iletişim çalışmalarında Marjinal Porter Novelli ile birlikte ilerleyecek.

B4G Hakkında:

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP'nin 2019 yılında ilk adımlarını attığı Hedefler için İş Dünyası Platformu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu- özel sektör iş birliğini gözeten tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımına açık bir platform olarak hayata geçti.

Hedefler için İş Dünyası Platformu özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemek ve yeni ortaklıklar kurmak üzere başlattığı ortak eylem platformudur. Platform paydaşlarıyla birlikte öğrenmeyi, gelişmeyi ve çalışmayı teşvik eder. Tüm paydaşlarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gözeterek çalışma ve sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle büyüyen geleceğin ekonomisinin içinde yer alabilmeleri için güçlendirecek adımlar atar. Daha fazla bilgi için www.business4goals.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

YORUMLAR
  Ebru Gündeş Sibel Can'ı solladı!
Ebru Gündeş Sibel Can'ı solladı!