A24.com.tr » bilim » Arazi Tahribatının Dengelenmesi Konusunda Raporlamalar

Arazi Tahribatının Dengelenmesi Konusunda Raporlamalar

Arazi Tahribatının Dengelenmesi Konusunda Raporlamalar

FAO ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) konusunda izleme ve raporlama sistemi eğitimi gerçekleştirdi.

Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında her yıl yürütülen koordinasyon toplantısı ve raporlama eğitimi, bu yıl Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi kapsamında FAO ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ortaklığında gerçekleştirildi.

Eğitim FAO Arazi ve Su Departmanı Sorumlusu Sara Marjani Zadeh’nin açılış konuşması ile başladı. “Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) çalışmaları çerçevesinde Türkiye ulusal kalkınma öncelikleri doğrultusunda sağlıklı ve verimli arazi kaynaklarını korumayı ve artırmayı hedeflemektedir. Türkiye uzun yıllardır arazi tahribatıyla aktif olarak mücadele etmektedir ve ATD yaklaşımları ile ilgili uluslararası girişimler konusunda Türkiye diğer ülkelere öncülük eden ülkelerden birisidir.” diyerek sözlerine şöyle devam etti. “Bildiğiniz gibi, Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (CMUSEP)'nda yer alan eylemler ve göstergeler ATD yaklaşımını içermektedir ve CMUSEP kapsamında tüm kurum ve kuruluşların düzenli faaliyetlerinin etkin bir şekilde toplanması ve raporlanması için ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından web tabanlı bir İzleme, Değerlendirme ve Raporlama (IDR) Sistemi geliştirilmiştir. Bu nedenle, IDR sistemi hem raporlamalar hem de ATD ile ilgili kapasite geliştirmede aktif olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede bugün verilecek eğitim ile karar vericilerin, teknik personelin, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör dahil tüm paydaşların katilimi ile bir kapasite geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle bugün ÇEM Genel Müdürlüğü ile bu eğitimi düzenlediğimiz için çok mutluyuz.”

Eğitim, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı, Derya Polat’ın konuşması ile devam etti. Daire Başkanı Derya Polat konuşmasında çölleşme ile mücadele etmek, arazi tahribatını önlemek, azaltmak, iyileştirmek ve aynı zamanda kuraklığın etkilerini en aza indirmek için çalışmalar yapmanın yani sıra katılımcılığını desteklemenin ve yenilikçi yöntemler de geliştirmenin kurumun misyonu olduğunu vurguladı. “Bu çerçevede, düzenli raporlamalar ve veri girişleri ile bu sürece çok ciddi katkısı olan kurumlarımıza teşekkür etmek isteriz. Bu toplantının, her yıl olduğu gibi ulusal strateji ve eylem planı kapsamındaki raporlamalar için çok faydalı olacağına inanıyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Eğitim, ATD Yukarı Sakarya Projesi Ulusal Koordinatörü Sibel Nihal Tekin`in proje faaliyetleri ve Ulusal eylem planına katkılarına ilişkin sunumu ile devam etti. Eğitim suresince uluslararası proje danışmanı Ingrid Teich arazi tahribatının dengelenmesi yaklaşımı ve ATD`nin izlenmesi konusunda detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi kapsamında oluşturulan Karar Destek Sistemi hakkında bilgilendirmeler yaparak ATD hakkındaki raporlamalarda nasıl kullanılabileceğini aktardı.

Eğitimin ikinci yarısında CEM Genel Müdürlüğü uzmanları Nur Aslıhan Karaman ve Zehra Kavaklı Karataş CMUSEP hakkında bilgiler verirken online IDR sistemini kullanarak kurumların nasıl veri girişi sağlayacaklarını gösterdiler ve soru cevap bolumu ardından eğitim sona erdi.

PROJE HAKKINDA

FAO’nun ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından fonlanan, “Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yaklaşımının Ulusal Düzeyde Yaygınlaştırılması Maksadıyla Yukarı Sakarya Havzasında Uygulanarak, ATD Hedeflerinin Oluşturulmasına Katkıda Bulunulması” projesi, Aralık 2019`da başladı. Proje Yukarı Sakarya Havzası’nda arazi tahribatının dengelenmesi için hedef belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır. ATD yaklaşımı Yukarı Sakarya Havzası’nda uygulanacak ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılacaktır. Proje, ATD hedeflerini eylemlere çevirecek bir dönüşüm projesidir. 

YORUMLAR
  Sağlıklı gıdalar annelik şansını arttırıyor
Sağlıklı gıdalar annelik şansını arttırıyor