A24.com.tr » gündem » AB, spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

AB, spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

AB, spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

- AB Konseyinden, Kovid-19 salgınının spordaki etkilerini azaltmak için destek çağrısı yapıldı - Konsey, salgının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve spor sektörünün toparlanması için ortak çözüm önerileri belirledi - Konsey kararından: "Spor sektörünü korumak, desteklemek ve sporun vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlığına gelişimine katkısını sağlamak için yerel, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir" - "Spor sektörünün faaliyetleri, ilgili tüm taraflar için güvenli ve emniyetli koşullarda devam etmelidir. Kovid-19'un yayılmasını önlemek için spor sektöründe uygulanan özel önlemlerin gevşemesi, potansiyel risklerin değerlendirilerek temkinli ve kademeli olarak ilerlemelidir" - "İlgili AB kurumları, kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, Kovid-19 salgınının spor sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli desteği sağlamak için ulusal çabaları destekleyebilir"

ANKARA (AA) - HÜSEYİN DOĞRU - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programında spora destek çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ekonomik Mali ve Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce federasyonlara gönderilen "Spor sektörünün toparlanması ve Kovid-19 salgınının etkisine ilişkin konsey kararı"nda ortak çözüm önerisi yapıldı.

AB Konseyi ve AB üye ülkelerinin hükümet temsilcilerinin katılımıyla 22 Haziran'da gerçekleştirilen konsey toplantısında spora yönelik alınan kararlar duyuruldu.

Kovid-19 salgınının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini belirleyen konseyin, sektörün toparlanması için aldığı kararlar şöyle:

- Spor sektörü, salgının erken evresinden itibaren virüsün yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan spor organizasyonları, kulüpler, sporcular, antrenörler, spor personeli, gönüllüler ve vatandaşlar dahil tüm ilgili paydaşları içeren çeşitli önlemlerle ve önerilerle katkıda bulunmuştur.

- Aynı zamanda, spor sektörü, ekonomik açıdan pandemi tarafından ciddi şekilde etkilenmiştir. Kovid-19 salgını, tüm sektörde, özellikle spor organizasyonları ve kulüpler, ligler, fitness merkezleri, sporcular, antrenörler, spor personeli, spor gönüllüleri, spor etkinlik organizatörleri ve spor medyası dahil olmak üzere sporla ilgili işler konusunda tüm seviyelerde yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.

- Sağlık otoriteleri tarafından alınan sıhhi önlemler ve sosyal mesafeye yönelik tavsiyeler, dopingle mücadele organizasyonları için doping kontrolleri yapmalarını engelleyecek sonuçlara sahiptir.

- Virüsün küresel yayılımı ile ilgili artan endişeler, tüm dünyadaki spor etkinliklerini ve yarışmalarını iptal etme veya erteleme kararlarına yol açmıştır. Her seviyedeki spor aktiviteleri ve spor organizasyonları ile kulüplerinin düzenli çalışması kısıtlanmış, bozulmuş veya durdurulmuştur.

- Evden çalışma, sosyal mesafe ve düzenli fiziksel aktivite için sınırlı fırsatlar vatandaşların genel refahı için zararlı olabilmektedir. Bu eşi benzeri görülmemiş koşullarda spor yapma ve fiziksel aktiviteyi sürdürme fırsatları sunmanın, fiziksel ve zihinsel sağlık için önemli olduğunu göstermiştir.

- Sağlık krizi esnasında, vatandaşlar, spor camiası, özel sektör, üye devletler, AB ve uluslararası kurumlar arasında her düzeyde dayanışma ve karşılıklı anlayışın sağlanması gerekmektedir.

- Spor sektörünü korumak, desteklemek ve sporun vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlığına gelişimine katkısını sağlamak için yerel, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

- Sporun toplumdaki rolü ve Kovid-19 krizinde vatandaşların refahına katkıda bulunma gücü, özellikle spor organizasyonları ve sporcunun olumlu rol modelleri olarak çeşitli şekillerde katılımı ve aynı zamanda yenilikçi araçlar, platformlar ve yeni ve esnek koçluk yöntemleri tanınmalı ve tanıtılmalıdır.

- Sosyal mesafe gereklilikleri nedeniyle, genellikle kapalı alanda ve temas içeren takım sporlarına katılan vatandaşlar için fiziksel olarak aktif olma olasılıklarına odaklanılmalıdır.

- Ulusal koşullar ışığında ve Kovid-19 salgınının etkisiyle, AB Üye Devletleri spor sektörünü desteklemek ve vatandaşları fiziksel aktivitelerini sürdürmeye motive etmek için farklı önlemler almıştır.

- Spor sektörünü başarılı bir şekilde yeniden etkinleştirmek için atılan potansiyel çıkış ve sürdürme stratejileri hakkında fikirlerin paylaşılması, ortak çalışmanın sağlayabileceği katma değer örnekleridir.

- Kovid-19 salgını nedeniyle spor sektöründe ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için sektörler arası iş birliğine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, spor camiası dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlar arasında her düzeyde iş birliği teşvik edilmelidir.

- Spor sektörünün faaliyetleri, ilgili tüm taraflar için güvenli ve emniyetli koşullarda devam etmelidir. Kovid-19'un yayılmasını önlemek için spor sektöründe uygulanan özel önlemlerin gevşemesi, potansiyel risklerin değerlendirilerek temkinli ve kademeli olarak ilerlemelidir.

- Spor ve fiziksel aktivite Kovid-19 krizi sırasında önemli bir rol oynadığından ve post-pandemik toplumda daha da önemli bir role sahip olacağından, ulusal ve Avrupa çapındaki kurtarma programları spor sektörünün geleceği ile doğrudan ilgilidir.

- İlgili AB kurumları, kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, Kovid-19 salgınının spor sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli desteği sağlamak için ulusal çabaları destekleyebilir.


- Üye ülkelere davet


Konsey ayrıca üye ülkelere, spor sektörünün sürdürülebilir gelişimini teşvik daveti yaptı.

Erasmus + Programı, Avrupa Dayanışma Mekanizması, Uyum Politikası fonları ve Avrupa Tarım Fonu da dahil olmak üzere mevcut ve uygun AB programları ve fonları ile spor sektörüne destek sağlama olanaklarının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Spor sektörünün Kovid-19 salgını karşısında karşılaştığı zorlukları etkin bir şekilde ele almak ve sporun toplumdaki konumunu güçlendirmek için sporla ilgili iş sektörü ve diğer ilgili paydaşlar da dahil olmak üzere sporla ilgili her düzeyde sektörler arası iş birliğinin teşvik edilmesi istendi. Üye ülkeler, sektörün sürdürülebilir toparlanmasına ve daha da gelişmesine katkıda bulunmak için spor federasyonları, kulüpler, organizasyonlar ve sporcular arasındaki dayanışmanın teşvik edilmesi ve örnek bir dayanışma sistemi olan Avrupa Spor Modeli'nin tanınmasına davet edildi.

Spor sektörünün gelecekteki dayanıklılığını güçlendirmek için uyum politikası fonları gibi fon akışlarının uygun şekilde kullanılması da istendi.


- Spor camiasına tavsiye


Konseyin, spor camiasına ilişkin aldığı kararlar ise şöyle:

- Kovid-19 virüsünün önlenmesi, yayılması ve spor sürdürme protokolleri ile ilgili olarak ulusal sağlık yetkililerinden gelen yönergelerin izlenmesi,

- Sporcuların ve vatandaşların, istisnai koşullar altında spor yapmaya ve güvenli bir şekilde fiziksel olarak aktif olmaya teşvik edilmesi,

- Vatandaşların, üyeliklerini sürdürme ve yeniden planlanabilecek spor etkinlikleri için bilet tutma olasılıklarını artırarak spor sektörünü desteklemeye devam etmelerinin sağlanması,

- Avrupa ve uluslararası spor takvimlerini göz önünde bulundurarak ulusal spor takvimlerinin güncellenmesi için çaba sarf edilmesi.

YORUMLAR
  Demet Özdemir ile Furkan Palalı aşk yaşıyor
Demet Özdemir ile Furkan Palalı aşk yaşıyor