A24.com.tr » medya » Toplumsal Tarih'in 352. Sayısı Çıktı

Toplumsal Tarih'in 352. Sayısı Çıktı

Toplumsal Tarih'in 352. Sayısı Çıktı

Toplumsal Tarih'in geçmişe ışık tutan çeşitli dosyalarından oluşan 352. Sayısı satışa çıktı.

Derginin bu ayki ilk dosyası “Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Tıp” başlığıyla Gülhan Balsoy ve İpek Hüner Cora editörlüğünde hazırlandı. Liat Kozma ve Nicole Khayat'ın makalesi dikkatimizi tıp eğitimi alıp Mısır, Filistin ve Irak'ta doktorluk yapmış öncü kadın hekimlere çekiyor.

Laure Pesquet yazısında 1913-1925 arası Mısır'daki ebelik eğitimini ve ebeler arasındaki ayrışmaları ele alıyor. Claire Fredj'in makalesi Cezayir'deki kadın sağlık çalışanlarına bakıyor, sömürgeci ve cinsiyetçi iktidar ilişkilerinin kadınların sağlık alanındaki deneyimlerini şekillendirişine dair bir çerçeve sunuyor.
Mayan Lalush'un sömürge dönemi Cezayir'ini ele alan çalışması ise kamu sağlığı ve kamu ahlakı arasındaki karmaşık ilişkiye işaret ediyor. “Dijital Beşerî Bilimler: Yapay Zeka ve Biz” başlıklı ikinci dosya da Mehmet Kuru editörlüğünde derlendi. Dosyanın ilk yazısında Mehmet Kuru ve Esma Bilgin Taşdemir bu sahada yaşanan teknolojik gelişmeleri ve bugün gelinen seviyeyi tartışıyor.

Emre Erol makalesinde bir tarihçi ve sosyal bilimci elindeki bilgi/belge/veriyi bir yazılımla yahut mühendislik alanında uzmanlaşmış bir başka araştırmacı ile paylaşırken, bu verinin analizi sürecindeki hakimiyetini ne derecede devam ettirebildiği meselesine odaklanıyor. Göksel Baş genel olarak veri görselleştirmede özel olarak elde edilen coğrafi bilginin haritalandırılmasında karşımıza çıkan imkanları ve kısıtları mercek altına alıyor.

Fatma Öncel ve Aysu Akcan, Boğaziçi ve Viyana üniversitelerinde “dijital beşeri bilimler” derslerini sunarken edindikleri tecrübeleri paylaşıyor.  Feridun Gündeş ve Erman Harun Karaduman, 19. yy. Osmanlı mimarlarından, Mimar Kastoryadi Yovan Kalfa'yı ve eserlerini inceliyor.

Ömer Obuz, 1930'ların İstanbul'undan ilginç bir kedi ve insan hikayesi sunuyor.  Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik, Avrupa resminde otoportre bağlamında, sanatçıların kendilerini betimlemek için yarattıkları küçük alanları tahlil ediyorlar.

YORUMLAR
  Ömer Halisdemir'in tatbikat fotoğrafları ortaya çıktı
Ömer Halisdemir'in tatbikat fotoğrafları ortaya çıktı