A24.com.tr » ajanda » Mobbing nedir ne anlama geliyor

Mobbing nedir ne anlama geliyor

Mobbing nedir ne anlama geliyor

Gaziantep'te görev yaptığı okulda mobbinge uğradığını gerekçe göstererek intihar eden Saadet öğretmenin ölümü gündeme oturdu. Peki mobbing nedir?

Gaziantep'de öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Saadet H., sosyal medya paylaşımının ardından 6 katlı binanın çatı kısmından atlayarak intihar etti. Saadet öğretmen, sosyal medyadaki paylaşımında intihar gerekçesi olarak görev yaptığı okulda uğradığı mobbingi gösterdi.

İLGİLİ HABER Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

Bu iddia sonrası mobbing kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki mobbing nedir? Mobbing ne demek, ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

MOBBİNG NEDİR?
 
Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.

MOBBİNG UYGULAYANLAR NASIL DAVRANIR?
 
- Aşırı denetleyici,
- Korkak ve nevrotik,
- Daima güçlü olma isteği içinde ve iktidar açlığı içinde olan,
- Kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmeyen,
- Antipatik özellikler taşıyan
- Düşmanlıktan hoşlanan
- Can sıkıntısı içinde zevk arayışında olan

MOBBİNGTEN NASIL KORUNULUR?
 
Mobbing genellikle bir inkar ve görmezden gelme mekanizmasıyla işlediğinden, mücadelenin hukuki boyuta taşınması gerekebilir. Dava açılmadan önce gerçekleştirilen girişimler mobbingi bir bütün olarak durdurmuyorsa da hukuki yollara başvurmak için gereken delillerin toplanmasına yardımcı olur. Mobbing için başvurulabilecek hukuki yollar çalışanın statüsüne göre farklılıklar gösterebilir. Mobbing genellikle işçi ve işveren arasında ortaya çıkan bir iş hukuku problemi olarak kabul edilse de Devlet memurları ve diğer kamu çalışanlarına uygulanan sistematik psikolojik taciz de mobbing kapsamda değerlendirilebilir. Gerek işçi statüsünde gerekse kamu personeli olarak çalışan mobbing mağdurları, uğradıkları psikolojik şiddetin tespiti ve (varsa maddi) manevi zararlarının tazmini için dava açabilirler.

Mobbing, kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanmamış olsa da mobbing amacıyla gerçekleştirilen bazı fiillerin cezalandırılması için adli mercilere başvurmak mümkündür. Örneğin mobbing bir kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması, kamu görevlisine (psikolojik) işkence uygulanması, özel hayatın gizliliğini ihlal edilmesi (soyunma odasının kamerayla izlenmesi) ve cinsel taciz şeklinde gerçekleşmişse bu eylemlerin ceza kanunlarında yaptırımları mevcuttur. Diğer yandan "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Hakkındaki Başbakanlık Genelgesi", mobbingin gerek kamuda gerekse özel sektörde mücadele edilmesi ve önlem alınması gereken bir çalışma hayatı sorunu olduğunu ortaya koymuştur.

MOBBİNG KELİMESİNİN TARİHÇESİ
 
Mobbing sözcüğü önceleri çocukların birbiriyle olan zorbalık ilişkilerini tanımlamakta kullanılmıştır. İşyerlerinde de 1950-1960’lı yıllarda yapılan araştırmalar, mobbingin sadece çocuklar arasında yaşanmadığını ortaya koymuştur.

Mobbing duygusal bir saldırıdır. Yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. İşveren ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar.

Bir araştırmaya göre mobbing, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygındır. Yüksek işsizlik oranları ve dolayısıyla çalışanın değersiz görülmesi mobbingin artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak her işyerinde ve her türlü kuruluşta rastlanabilir. Organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu işyerlerinde, disiplin getirmek, verimliliği artırmak, refleksleri koşullandırma (askeri disiplin) öne sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır.

YORUMLAR
  Deniz çakır fazla alkol alınca ayakta duramadı!
Deniz çakır fazla alkol alınca ayakta duramadı!