A24.com.tr » yaşam » Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlere güzel haber

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlere güzel haber

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlere güzel haber

Danıştay, sözleşmeli öğretmenlerin iş sözleşmelerinin feshi için verdiği kararla "ihtiyaç yok" gerekçesiyle yapılan fesihlere dur dedi.

Sözleşmeli öğretmenlerin "ihtiyaç yok" gerekçesiyle sözleşmeleri bundan sonra fesih edilemeyecek. 

Danıştay, sözleşmeli öğretmenlerin “ihtiyaç yok” gerekçesiyle görevlerinden alınmalarına “dur” dedi. Öğretmenlerin sözleşme fesihlerinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “İhtiyaç duyulan başka bir şehirde görevlendirilmelidir” denildi

Danıştay, sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin feshine ilişkin yapılan itirazı karara bağladı. Türk Eğitim Sen'in itirazını haklı bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmenlerin ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle görevlerinden alınmalarını hukuka aykırı buldu. Kararda, öğretmenlerin ihtiyaç duyulan başka bir ilde görevlendirilmesi gerektiği belirtildi. Sözleşmeli öğretmenlerin görevlendirme usullerini içeren yönetmeliğin, “Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 11’inci maddesinin de yürütmesini durduran Danıştay, kararını 'Sözlü sınav’ ibaresine yer verildiği halde, 'madde içeriğinde sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer veriliyor' gerekçesine dayandırdı. Sözlü sınavlarda, sınavın amacı olan bilgi ölçmeye yönelik unsurlara yer verilmediğinin de altını çizen Danıştay, “Hukuka uygun değildir” yargısına vardı.

“Şartları sağlamak yeterli”

Atanamadıkları için düşük ücretlerle güvencesiz şekilde çalışmak zorunda kalan sözleşmeli öğretmenlere Danıştay’dan müjdeli haber geldi. Danıştay, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin yönetmeliğin 18’inci maddesinde yer alan, “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması…” ibaresinin yürütmesini durdurdu. Kararda, sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmek için KPSS’den, belirlenen taban puan veya daha yüksek puan almak ile sözlüde başarılı sayılmak gibi koşulların sağlanmasının yeterli olacağını hatırlatıldı.

“İhtiyaç olan ilde görevlendirilsin”

Danıştay, sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı ilde alanlarında ihtiyaç bulunmaması durumunda, ihtiyaç olan başka bir ile kaydırılabileceğini vurguladı. Danıştay’ın kararında, “İhtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi. (BirGün)

 

YORUMLAR
  Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)
Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)