A24.com.tr » ajanda » ÇED raporu nedir? Çed açılımı | Çed nedir?

ÇED raporu nedir? Çed açılımı | Çed nedir?

ÇED raporu nedir? Çed açılımı | Çed nedir?

Kanal İstanbul projesiyle ilgili ÇED raporu yayınlandı. Peki çok kişi ÇED'in anlamını merak ediyor. Peki ÇED raporu nedir? ÇED'in açılımı ne? İşte ayrıntılar...

Kamuoyunda tartışmalara yol açan Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu yayınlandı. Çevre savunucuları tarafından yapımına karşı çıkılan projeyi iktidar yetkilileri ise hayata geçirmek için kararlı. Bazı siyasiler konunun referanduma taşınmasını öneriyor.

Kanal İstanbul Projesi hakkındaki nihai ÇED raporu inceleme ve değerlendirme komisyonunca kabul edildi. Rapor 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak.

Peki ÇED nedir? ÇED raporu neden önemli? ÇED raporu nereden alınır? İşte ayrıntılı bilgiler...

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) NEDİR?

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini koruyarak, yapılması planlanan ve ÇED Yönetmeliğine tabi projelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme dönemi ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreç olan ÇED ile ilgili ilk düzenleme ÇED Yönetmeliği adı altında ilk olarak 07/02/1993 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Günümüze kadar 23/06/1997, 06/06/2002, 16/12/2003,  17/07/2008 ve 03/10/2013 tarihlerinde revize edilen ÇED Yönetmeliği ile ilgili son değişiklik 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanılarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yapılmıştır.

 

Yönetmeliğe tabi projeler/faaliyetler, Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak yer almaktadır.

 

ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi faaliyetlere/projelere verilen “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faaliyete başlanması için Kanunen gereklidir. Ancak, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, yürürlükte olan mer’i mevzuat uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.

YORUMLAR
  Dünyanın en ünlü markalarının isimlerini bulma hikayeleri
Dünyanın en ünlü markalarının isimlerini bulma hikayeleri