A24.com.tr » eğitim » YKS sınavına kimler başvurabilir - 2019 YKS sınavına kimler girebilir şartlar nelerdir?

YKS sınavına kimler başvurabilir - 2019 YKS sınavına kimler girebilir şartlar nelerdir?

YKS sınavına kimler başvurabilir - 2019 YKS sınavına kimler girebilir şartlar nelerdir?

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği YKS sınavı için klavuz yayınlandı. Öğrenciler ve üniversite adayları sınav için meraklı bekleyişlerine devam ediyor.

 YKS sınavı için geri sayım devam ederken sınava girmek isteyenler sınav şartlarını merak ediyor.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı
edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine
alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına
girebileceklerdir. 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin
(2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları
zorunludur...

2019-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında
okumakta olan öğrenciler

 Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
 Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
 Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da
sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna
geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim
programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme
işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart
sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS
kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

YORUMLAR
  İşte tok tutan besinler
İşte tok tutan besinler