A24.com.tr » medya » Toplumsal Tarih'in 364'üncü sayısı çıktı

Toplumsal Tarih'in 364'üncü sayısı çıktı

Toplumsal Tarih'in 364'üncü sayısı çıktı

Toplumsal Tarih bu sayısını Dinçer Demirkent'in editörlüğünde “Yüzüncü Yılında 1924 Anayasası” adlı özel dosyaya ayırdı.

Anayasa, 1876'dan beri bu topraklarda en fazla tartışılan siyasal konulardan birisi olageldi. Cumhuriyetin kurulmasından hemen bir sene sonra inşa edilen ulus devletin siyasal nizamının omurgasını oluşturacak 1924 Anayasası, 100 sene önce bugünlerde meclisçe kabul edilerek yürürlüğe girdi. Toplumsal Tarih bu sayısını Dinçer Demirkent'in editörlüğünde “Yüzüncü Yılında 1924 Anayasası” adlı özel dosyaya ayırdı.
 
Anayasa dosyasının ilk makalesinde Demirhan Burak Çelik, anayasanın yapım sürecinde Kanun-ı Esasi Encümeni'nin teklifi dışında kalan önerileri değerlendiriyor.
 
İkinci makalede Murat Sevinç, Cumhuriyetin ilk anayasanın hazırlanma şekli, yapıcıları, entelektüel arka planı ve uygulanma şekli açısından günümüz siyasi-hukuki tartışmalarına nasıl ışık tuttuğunu anlatıyor.
 
Üçüncü makalede Fatma Eda Çelik, 1924 Anayasası aracılığı ile Meclisin yürütme gücünü ele geçirmesi sürecini tahlil ediyor.
 
Son makalede Erdal Şahin, 1924 Anayasası'nın diline ilişkin 1945 yılında yapılan değişiklikleri masaya yatırıyor.
Adalet Bayramoğlu Alada editörlüğündeki ikinci dosya ise Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihine odaklanıyor.
 
Dosyanın ilk yazısında Adalet Bayramoğlu Alada, Tanzimat'tan başlayarak yerel yönetimlerin Türkiye'deki gelişim sürecini tahlil ediyor.
 
İkinci yazıda Sonay Bayramoğlu, Türkiye'de 1960-80 dönemi toplumcu belediye deneyimlerini mercek altına alıyor.
 
Son yazıda Osman Savaşkan, 1980 sonrası Türkiye'sinde merkez-yerel ilişkilerini ve değişen belediyecilik anlayışlarını değerlendiriyor.
 
Bu sayının dosya dışı makalesinde Ayhan Aktar, Çanakkale Savaşı'nda Liman Von Sanders'in yaverliğini yapan Binbaşı Mühlmann'ın savaş sırasında ailesine yazdığı ve daha önce bilinmeyen mektubunu gün ışığına çıkartıyor.

YORUMLAR
  Ünlü isimlerin kendileri kadar basın önünde olmayan çocukları
Ünlü isimlerin kendileri kadar basın önünde olmayan çocukları