A24.com.tr » medya » Toplumsal Tarih'in 362'nci sayısı çıktı

Toplumsal Tarih'in 362'nci sayısı çıktı

Toplumsal Tarih'in 362'nci sayısı çıktı

Toplumsal Tarih bu sayısını “Türkiye'de Emeğin 100 Yılı Aşan Tarihi: Ezberleri Sorgulayan Tarihyazımı”na ayırdı.

Y. Doğan Çetinkaya'nın editörlüğündeki dosyada genç araştırmacıların son 20 senedir ürettikleri eserler yer alıyor. 

Dosyanın ilk yazısında Y. Doğan Çetinkaya, son dönemde temayüz eden eserlerle birlikte zenginleşen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi emek tarihi literatürünün bakiyesini ele alıyor.  

İkinci yazıda Stefo Benlisoy, II. Meşrutiyet sonrasında sosyalist harekette aktif olarak yer alan Stefanos Papadopulos'un kaleme aldığı gazete yazıları ışığında Osmanlı işçi hareketini değerlendiriyor.  

Üçüncü yazıda Barış Alp Özden, Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı sonrasında biçimlenen sınıf kültüründe sporun ve futbolun yerini analiz ediyor.  

Dosyanın dördüncü makalesinde Gülhan Balsoy, Suat Derviş'in 1930'ların sonunda yayınladığı bir yazı dizisinden hareketle, kadınların iş arama ve iş bulma deneyimleri ile bu deneyimler ışığında iş arama sürecinin emek rejimiyle ilişkisini tahlil ediyor. 

Dosyanın beşinci yazısında Y. Doğan Çetinkaya, Görkem Akgöz ile yeni çıkan kitabı Savaşın ve İmparatorluğun Gölgesinde: Türkiye'de Sanayileşme, Uluslaşma ve İşçi Sınıfı Siyaseti üstüne sohbet ediyor.  

Dosyanın altıncı yazısında Hakan Koçak, müstahdemden satış elemanına, cemiyetten sendikaya Türkiye mağaza emekçilerinin tarihini anlatıyor. 

Dosyanın yedinci makalesi Zafer Aydın, Türkiye'de işçi mücadelesinin militanlaşmasında tarihsel bir uğrak olan 1969 Singer işgalini mercek altına alıyor.  

Dosyanın sekizinci yazısında Mustafa Kemal Coşkun, duyguların sınıf mücadelesindeki ve işçi eylemleri içerisindeki yerini tartışıyor. 

Dosyanın dokuzuncu yazısında Hatice Yıldız, ham ipek sektörünün Osmanlı tarih yazımında hak ettiği ilgiyi görmemiş bir boyutuna; atölyelerdeki çalışma hayatına ve işçi deneyimlerine odaklanıyor. 

Dosyanın son makalesinde ise M. Görkem Doğan ve Başaran Aksu Tekel Direnişi sonrasında ortaya bağımsız sendikaları ve işçi örgütlenmelerini değerlendiriyor. 

Dosya dışı yazıda ise Sezai Yazıcı ve Candan Badem, Lenin'in serhat şehrimiz Kars'la ilgili etkileyici bir tanımlamasının yer aldığı, yayımlanmamış bir istihbarat belgesini değerlendiriyor. 

YORUMLAR
  Dünya tarihe adlarını altın harflerle yazdıran 19 kadın
Dünya tarihe adlarını altın harflerle yazdıran 19 kadın