A24.com.tr » yaşam » Kurban Bayramı ne zaman? 2019 kurban bayramı tarihi ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? 2019 kurban bayramı tarihi ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? 2019 kurban bayramı tarihi ne zaman?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2019 Kurban Bayramı tatilinin tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman? diye merak eden milyonlarca vatandaş, bir yandan da tatil süresinin kaç gün olacağını araştırıyor. İslam aleminde büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlar ise çeşitli organizasyonlar için bayramın hangi güne, ayın kaçına geldiğini merak ediyor. Peki Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Bayram tatili uzayacak mı? 2019 Kurban Bayramı ayın kaçında? İşte tüm ayrıntılar...

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının paylaştığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Arefe günü olacak. Bayram ise 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü sona erecek.

Bayramın sona ermesinin ardındansa yıl içerisinde Aşure Günü ve Mevlid Kandili dışında dini gün kalmayacak. Bu yıl Aşure Günü 9 Eylül’de Mevlid Kandili ise 8 Kasım’da idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE GELİYOR?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.
2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.
3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.
4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.

Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'e göre kurban mü- kellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır. Bu son görüşün ilk bakışta, üçüncü şahısların yani kurban etinden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin haklarını göz ardı ettiği ileri sürü- lebilirse de, ehliyetsiz ve eksik ehliyetli kimselerin mal varlığının korunması ve gerekli tedbirler alınarak onlara daha güvenli bir gelecek hazırlanması açısından isabetli olduğu da söylenebilir. Çünkü çocuk ve akıl hastasının haklarının istikbale mâtuf olarak korunması, kanunî temsilciler için hukukî ve dinî bir sorumluluktur. Böyle bir kaygının söz konusu olmadığı durumlarda kanunî temsilcilerinin zengin çocuklar ve ehliyetsizler adına kurban kesmesi güzel bir davranış olur.

YORUMLAR
  Deniz çakır fazla alkol alınca ayakta duramadı!
Deniz çakır fazla alkol alınca ayakta duramadı!