A24.com.tr » bilim » "Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" tamamlandı

"Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" tamamlandı

"Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" tamamlandı

TED Üniversitesi ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından düzenlenen "Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" büyük bir başarıyla sona erdi.

Zirve, etki ekonomisine geçiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA'lara) ulaşma sürecinde Etki Ölçümü ve Yönetimi alanının  önemini vurguladı. Zirvede düzenlenen panellerde Etki Ölçümü ve Yönetimi'ndeki farklı standartlar ve çerçeveler, sosyal değer, yatırımın sosyal getirisi (SROI), SDG Impact Standartlarının etki yönetiminde kullanımı ve etki için veriden içgörü sağlama konuları uzmanlar tarafından tartışıldı.

Zirve boyunca bir araya gelen, politika yapıcılar, fon kuruluşları, özel ve kamu sektörü temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler, sosyal etki ölçümleme ve yönetim uzmanları, öğrenciler ve diğer ilgili paydaşlar, Etki Ölçümü ve Yönetimi gündeminin Türkiye'de yaygınlaşmasını desteklemek için önemli işbirlikleri oluşturma ve bağlantı kurma fırsatı buldular.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil ‘'Etki ekonomisinden bahsettiğimiz bir çağda, faaliyetlerimizin ve yatırımlarımızın yarattığı değişimin etkisini niteliksel ve nicel olarak ölçebildiğimiz ve yatırımlarımızı etki odağında yönetebildiğimiz ölçüde sürdürülebilir işlere imza atmış olacağız. Etkiyi ölçerek, bize soyut gibi görünen bu pozitif değişimi para birimine dönüştürmek ve “etki”yi yatırımın fizibilitesi için belirleyici bir unsur haline getirmek mümkün.'' dedi.

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise ‘'Üniversitemiz toplumsal fayda alanını üç ana misyonundan biri olarak benimseyen, Türkiye'nin en genç ve yenilikçi üniversitelerinden biridir. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını eğitim ve araştırma çalışmalarının temel bileşenlerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca üniversitemiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Times Higher Education Impact sıralamasında yer almıştır. Özetle TED Üniversitesi sosyal etki alanında aktif bir şekilde çalışmaktadır ve faaliyetlerine devam ederek alana katkı sunmaya devam edecektir. Bu zirvenin de başarıya ulaşacağını umuyoruz.'' dedi.

Türk Eğitim Derneği Başkanı ve TEDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu etki ölçümünün önemine dikkat çekerek ‘'Bir projenin etkisi nedir? Toplumsal faydası nedir? Harcanan kaynağın çıktısı nedir? Projeler uygulanıp raflara konmak için değildir, sürdürülebilir olmalıdır. Esas olan, yarattığınız etkiyi ölçmek, değişimin evrimini takip edebilmektir.'' dedi.

Zirveye Oxford Üniversitesi'nden konuşmacı olarak katılan Karim Harji ise etkinliğin önemini vurgulayarak ‘'Daha fazla sermayenin ve dikkatin etkiye yönlendirilmesiyle ilgili olarak soru şu: İnsanlar ve gezegen aslında daha iyi durumda mı? TED Üniversitesi, EYDK ve paydaşlarını, bu dinamik alandaki düşünce ve uygulamayı ilerletmek amacıyla düzenledikleri ilk IMM Zirvesi için tebrik ediyorum.''dedi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen iki önemli lansman etkinliği de büyük ilgi gördü:

- UNDP SDG Impact, Duke Üniversitesi ve Etkiyap İş Birliği: "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Etki Ölçümü ve Yönetimi" eğitiminin Türkçe versiyonu tanıtıldı, böylece daha fazla kurum SKA odaklı yatırım yapabilmek için Etki Ölçümü ve Yönetimi becerilerini geliştirme fırsatına sahip olacak.

Duke Üniversitesi'nden Profesör Cathy Clark ‘'Bugün itibarıyle Etkiyap'ın çevirilerini kursa ekleyen ikinci küresel çeviri ortağı olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çeviri, dünyanın neresinde olursa olsun, Türkçe konuşanların öğrenme deneyimine kapsamlı bir Etki Ölçümü ve Yönetimi dökümanları sağlayan bir kaynak olacak.'' dedi.

- SDG Impact Standards Voluntary Platform, Türkiye Lansmanı: Türkiye'de SDG Impact standartlarının savunulması ve yaygınlaştırılması için bir kolaylaştırıcı görevi görecek olan, Etkiyap ve UNDP ICPSD (Istanbul International Center for Private Sector in Development) katkılarıyla hazırlanan bu gönüllü program  resmi olarak tanıtıldı.

UNDP ICPSD Direktörü Sahba Sobhani  "Küresel olarak kabul görmüş Etki Ölçümü ve Yönetimi, tüm kamu ve özel sektör paydaşları için topluma ve çevreye verdikleri etkileri izlemek ve değerlendirmek için önemli bir fırsat oluşturuyor. UNDP ICPSD olarak, iş faaliyetleri ve yatırımlarında Etki Ölçümü ve Yönetimini kullanmaları amacıyla çeşitli özel sektör aktörleriyle küresel düzeyde çalışıyoruz. "Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" Etki Ölçümü ve Yönetimi yaklaşımları ve uygulamaları konusunda ortak bir diyalog oluşturmak adına Türkiye'deki değerli paydaşları bir araya getiren benzersiz bir fırsat sunuyor." dedi.    

YORUMLAR
  Adriana Lima ile Metin Hara ilişkisinde büyük sürpriz!
Adriana Lima ile Metin Hara ilişkisinde büyük sürpriz!