A24.com.tr » gündem » Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu: (2)

- "Türkiye, bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada tarih boyunca olduğu gibi misafir değil, ev sahibiyiz" - "Akdeniz'de Osmanlı medeniyetinin ve barışının mirasçısı bir millet olarak bu coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Türkiye, Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır" -"Doğu Akdeniz'de emperyalist yayılmacılığa nasıl karşıysak, tek taraflı emrivakilere de aynı şekilde karşıyız. Akdeniz bizleri ayıran değil, bizi birbirimize yakınlaştıran, birleştiren, işbirliğimizi güçlendiren bir denizdir. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır" - "Cezayir'den Mısır'a, Libya'dan Tunus'a, Filistin'den, Türkiye'den Yunanistan'a, İtalya'dan İspanya'ya kadar tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz büyük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiç bir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada tarih boyunca olduğu gibi misafir değil, ev sahibiyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, açılış konuşmacılarının Akdeniz ile ilgili önemli hususlara temas ettiğini, gerek öğleden sonra gerekse yarın yapılacak oturumlarda da akademisyenlerin Akdeniz konusunu ayrıntılarıyla ele almaya devam edeceğini söyledi.

"Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar" yani hakikatin kıvılcımı farklı fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkan sözünü hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi konuda olursa olsun, istişare etmek, farklı fikirlere ve tekliflere kulak vermek, tenkitleri dikkate almak gerekir. İstişare eden, Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, hiçbir zaman pişmanlık duymaz. Biz de 40 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz siyasette ve hayatımızın diğer alanlarında daima istişareye önem verdik. İlim meclislerinin bereketinden istifade etmenin hep çabası içinde olduk. Özellikle ülkemizi ve milletimizin geleceğini ilgilendiren meselelerde farklı görüşleri her zaman dikkate aldık. Bu hassasiyetimizin meyvesini hem siyasi hayatımızda hem de devlet idaresinde sürekli olarak neticesini topladık. Sizlerden vicdanınız ve fikirlerinizle sözleriniz arasına sütre çekmeden, kanaatlerinizi açık yüreklilikle paylaşmanızı istirham ediyorum. Unutmayınız, ülkeyi yönetme sorumluluğunu omuzlarında taşıyan devlet adamları olarak bizim burada dile getirilecek önerilere çok ihtiyacımız var. Sizlerin samimiyetle ortaya koyacağı her alternatif bizim için değerlidir, yol gösterir. Sempozyumun sonuçlarının sadece bilim insanlarımızın, tarihçilerimizin, diplomatlarımızın, öğrencilerimizin değil, biz siyasetçilerin de ufkunu genişleteceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'e dair konuların son dönemde Türkiye ile beraber dünyadaki birçok devletin de ana gündem maddesini oluşturduğunu belirtti.

Kıyısı olsun olmasın pek çok ülkenin, burada yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini aktaran Erdoğan, küresel siyasetin, özellikle son bir aç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemenin yanlış bir tespit olmayacağını dile getirdi.

- "Biz burada tarih boyunca olduğu gibi misafir değil, ev sahibiyiz"

Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip bir ülkesi olarak elbette Türkiye'nin de gündeminde bu bölgedeki gelişmelerin önemli yer tutuğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz'de yapılan hem hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor. Şüphesiz bunların başında Doğu Akdeniz'de var olduğu düşünülen zengin hidrokarbon kaynakları geliyor. Yapılan bazı araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3,5 trilyon metreküpün üzerinde olduğuna işaret ediyor. Tüm Avrupa'nın yıllarca doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bu rakam, hiçbir ülkenin göz ardı edemeyeceği büyüklükte bir ekonomik güçtür. Son günlerde bazı ülkelerin provokasyonlarının arka planında işte bu ekonomik potansiyel vardır.

Uluslararası enerji şirketlerinin de devreye girmesiyle Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz jeopolitiğinin merkezine oturmuştur. Burada bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik ilgisini, sadece enerji kaynaklarıyla sınırlamak, sığ bir değerlendirme olacaktır. Her şeyden önce Türkiye, bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada tarih boyunca olduğu gibi misafir değil, ev sahibiyiz."

Dün 482. yıldönümü kutlanan Preveze Deniz Zaferi'nin, ülkenin Akdeniz'deki köklü varlığının en görkemli sembollerinden olduğunu belirten Erdoğan, "1538 senesinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasında kazanılan bu şanlı zaferle Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tesis edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca pek çok medeniyete beşiklik etmiş bu coğrafya, asırlarca sürecek bir barış, huzur ve istikrar iklimine kavuşmuştur. Literatüre Osmanlı Barışı olarak geçen bu dönem, aynı zamanda Akdeniz'in ticari ve siyasi bakımdan altın çağıdır. Bu asırlar, Akdeniz havzasıyla beraber Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da en huzurlu dönemidir. Bu vesileyle vefatının 500. yıldönümüne ulaştığımız Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetinin öncüsü Yavuz Sultan Selim Han'ı da rahmetle yad ediyorum. Kısa sayılabilecek padişahlığı döneminde ülkesinin doğu sınırlarını güvenlik altına alan, Mısır'ı feth ederek Hilafeti Osmanlı'ya taşıyan Yavuz'u içi boş hamasetle değil, mirasına sahip çıkarak anıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul Boğazı'na yaptıkları 3. Köprü'ye, bu şanlı padişahın adını vermiş olmalarının ona olan hürmetlerinin en son örneği olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiç bir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonraki asırlarda Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla Akdeniz'de tesis edilen Osmanlı barışının maalesef büyük yara aldığını ve sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi.

Osmanlı'nın koruyucu gölgesi ortadan kalktıkça emperyalistlerin planlarını hayata geçirme imkanı bulduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylece Kuzey Afrika ve Sahra Afrikası başta olmak üzere bu coğrafyanın önemli bir bölümü devrin sömürgeci güçlerinin esareti altına girdi. Bir damla petrolü, bir gram altını, oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden kan ve göz yaşı deryasına dönüştürdü. Emperyalistlerin hükümranlığı altında Akdeniz maalesef istikrarsızlıklarla, çatışmalarla son yıllarda ise sahile vuran mülteci cesetleriyle anılmaya başladı. Osmanlı barışının yerini günümüzde petrol, doğalgaz ve menfaat için insanlığın rafa kaldırıldığı vahşi bir düzen aldı. Medeniyetler beşiği Akdeniz'i devasa bir mülteci kabristanına dönüştüren işte bu çarpık anlayıştır. Bunların nazarında insanın hiç bir değeri, hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Batılı insanı yücelten, diğer tüm toplumları değersizleştiren bu zihniyet medeniyetimizin en büyük düşmanıdır."

Son günlerde Akdeniz'de gerilimi tırmandıranların da yine aynı zihniyetin temsilcileri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Akdeniz'de Osmanlı medeniyetinin ve barışının mirasçısı bir millet olarak bu coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Türkiye, Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır. Doğu Akdeniz'de emperyalist yayılmacılığa nasıl karşıysak, tek taraflı emrivakilere de aynı şekilde karşıyız. Akdeniz bizleri ayıran değil, bizi birbirimize yakınlaştıran, birleştiren, işbirliğimizi güçlendiren bir denizdir. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır. Cezayir'den Mısır'a, Libya'dan Tunus'a, Filistin'den, Türkiye'den Yunanistan'a, İtalya'dan İspanya'ya kadar tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz büyük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiç bir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz." diye konuştu.

(Sürecek)


YORUMLAR
  Cem Özer neden evlendiğini buz gibi espriyle açıkladı
Cem Özer neden evlendiğini buz gibi espriyle açıkladı