A24.com.tr » yaşam » "Çocuklar değil, hapishaneler kapatılmalı"

"Çocuklar değil, hapishaneler kapatılmalı"

"Çocuklar değil, hapishaneler kapatılmalı"

Hak örgütleri, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamını yitiren çocuk mahpus Veli Ersoy ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hak örgütleri, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybeden çocuk mahpus Veli Ersoy hakkında yazılı açıklama yaptı.

Cezaevinin çocuk koğuşunda tutulan 17 yaşındaki Veli Ersoy, kuruma alındıktan iki gün sonra kendisini astığı iddiasıyla yoğun bakıma alındı ve bundan iki gün sonra, 30 Haziran 2019’da hayatını kaybetti.

19 hak örgütü, adli ve idari sürecin gerçeği ortaya koymak adına titizlikle takip edilmesi ve bundan önce hapishanelerde gerçekleşen çocuk mahpus ölümlerinde olduğu gibi cezasızlıkla sonuçlanmaması için yetkililere sorumluluklarını hatırlatma ihtiyacı duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, şu talepler dile getirildi:

Veli Ersoy’un;

* Kendisine zarar vermek için girdiği eylemlerin nasıl engellenemediği,

* O gün niçin tek başına tutulduğu,

* Çocuk koğuşundayken yaşadığı tartışma iddiasının varlığı ve akıbeti,

* Koğuşa verilmeden önce psikososyal servis tarafından yapılan görüşmelerin ayrıntıları,

* Ölümüne dair ihmaller ve ihlallerin neler olduğu açıklığa kavuşmalı.

Açıklamada ayrıca, Adalet Bakanlığı, barolar ve sivil toplum örgütleri, bu cevapların alınmasında ve yargılama esnasında elde edilecek yeni bulguların incelenmesinde gösterilecek sorumluluğu takip etmeye davet edildi.

“Tarafsız ve titiz bir şekilde araştırılmalı”

Hak örgütlerinin açıklamasında şu noktalara değinildi:

“Hapishanelerdeki çocuk ölümlerinde bir cezasızlık tablosu çiziliyor. 2014 yılında Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Onur Önal’ın yargılama dosyasında hapishane idaresinin sorumluluğu soruşturulmadı.

“2015’te Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Nas’ın ölümü hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Anayasa Mahkemesi’nin 17 Temmuz 2019 tarihli kararıyla tutuklama kararı verilirken bireyin çocuk olduğunun dikkate alınması, çocuklar için alternatif tedbirlerin değerlendirilmesi ve tutuklamanın son çare olması gerektiği hatırlatılarak Nas’ın tutuklanmasında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

“Ölümler ve devamındaki cezasızlık gösteriyor ki, gündelik yaşamlarından, temel ve psikososyal ihtiyaçlarından uzakta devletin kontrolü altındaki hapishanelerde tutulan çocukların ölümleri dahi kamu idarelerinin sorumluluğunu harekete geçirmiyor, bağımsız ve sivil denetime kapalı bu kurumlarda şiddet ve hak ihlalleri birer karanlık sayı olarak kalıyor.

“Veli Ersoy’un ölümüne dair yürütülecek adli ve idari süreçte ölüm sebeplerinin ve yaşama hakkının ihlaline dayanan sorumluluğun tarafsız ve titiz bir şekilde araştırılması gerekir. Gösterilecek bu dikkat, sorumluların tespit edilmesinin yanı sıra yeni ihlallerin gerçeklememesi için alınacak önlemlere de işaret edecek. Çocuklar değil, hapishaneler kapatılmalı.”

Açıklamada imzası bulunan 19 hak örgütü şöyle:

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çocuk Hakları Derneği, Çocuk Vakfı, Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Eksi25 Derneği, Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Hakları Merkezi, Genç Umutlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yurttaş Girişimi. 

YORUMLAR
  Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedir?
Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedir?