19.09.2017 / 16:31

Ahmed KAYMAK

RESSAM CARAVAGGİO

Caravaggio, karanlık ve ışık ilişkisini kullanarak resimde devrim yapmıştır , gölge ve ışık zıtlığını çok iyi kullanmış ve ortaya muhteşem eserler çıkarmıştır. (Michaelangelo Caravaggio)
 

Bunların çoğu tarihsel ve özellikle dinsel olayları anlatan tablolardır. Tablolarında çoğu kez kendi yüzünü de bir yere yerleştirdiğini görmek olasıdır. Örneğin; Golyat ile Davut eserinde Davut'un elinde olan kesik başa kendi yüzünü model almıştır. Caravaggio'nun önemli eserlerinden biri "Aziz Thomas'ın Şüpheciliği" isimli eseridir.

Çok etkileyici bir tablodur Bu tablo da anlatılan olay insanlık tarihini derinden etkilemiş olaylardan biridir. Ressam Yahya'nın İncilinde geçen bir olayı resmetmiştir tablosunda..

Peki nedir bu olay? Yahya'ya göre Hz. İsa çarmıha gerilmiş ve ardından dirilerek havarilere görünmüştür ama o sırada ortamda olmayan Aziz Thomas ben İsa'nın dirildiğine ancak görürsem ve dokunursam inanırım demiştir.Bunun üzerine havarilerin beraber oturduğu bir anda Hz İsa gelir ve Thomas'a "yaralarıma dokun" der Thomas utanır dokunmak istemese de dokunur ve imana gelir bunun üzerine İsa "Sen beni gördüğün için inandın kutsanmış olanlar görmeden inananlardır" der olay budur.

Resimde geçen olay nasıl olmuştur da insanlık tarihinde iz bırakmış seyrinde rol almıştır? Hz. İsa'nın 12 Havarisi vardır bunlar değişik meslek,sınıf ve değişik karakterlere mensup insanlardır. Toplumun genel yapısını ve kültürel yapısının bir zati fotoğrafıdırlar diyebiliriz.

Havarileri tek tek anlatmaya gerek yok ancak içlerinde vergi memurundan rüşvetçiye yalancıdan rasyonaliste kadar farklı insanlar vardır..Bunlardan bir kaç tanesi yaptıkları ile öne çıkmıştır örneğin Petrus bazıları da bilinçli şekilde öne çıkarılmışlardır örneğin Thomas.

Thomas Roma dönemi olaylara bakış açısının bir simgesidir. Şöyle ki Hristiyanlığın çıktığı yer olan Kudüs ve bilahare yeşereceği yer olan Anadolu Roma sınırları içindedir. Dolayısı ile yüzlerce yıllık bilimsel ve felsefi bakış açısının yerleştiği bir bölgedir o çağda oturmuş bakış açısı kanıta dayalı ölçülebilirliliğn önemli olduğu bakış açısıdır yani şüphecilik ve araştırma kabul gören bir davranış kalıbıdır.

Pisagor, Arşimet,Tales gibi bilgelerin kurumsallaştırdığı bir bakış açısı hüküm sürmektedir Thomas işte tam bu kurumsal yapının figürleştirildiği kişidir yani yaşadığı çağın kabul gören bakışına sahip biri. Kudüs'ten biraz kuzeye doğru gittiğinde Thomas gibi insan sayısı artmaya başlamaktadır yani olaylara şüphe ile bakan.
Yahya bu olayı kaleme alırken sorgusuz iman edilmesini sağlamayı mı hedeflemiştir veya yaymaya çalıştıkları dinin daha etkileyici olmasını mı bu bilinmez ancak şüpheciliği yadırgayan ve ona yer yok diyen bir mesaj verdiği kesindir şüpheciliğe vurulan bir darbedir. Zamanla şüphelileri dizginlemek için kullanılan kutsal bir metin olmuştur ve şüphelileri ikna da kullanılmıştır.

Gün gelmiş Hristiyan alemi dine şüphesiz ve tartışmasız inanmak gerektiğine alışmıştır sorgulama ortadan kalkmış bu o kadar kanıksanmıştır ki sorgulamamak hayatın parçası olmuştur ardından uzun vadede bilimsel şüphecilik tamamen yok olmuş bu da bilimin dışlanmasına yol açmıştır. Dahası bilim ve din dışı ne varsa düşman görülmüş yok edilmeye varan derece de baskıya uğramıştır. Galileonun karşısına dikilen bakış da İskenderiye kütüphanesini yakan bakışta budur.

Ronesans ve aydınlanma döneminde aziz olmasa da çok sayıda Thomas yetişti batı da kilise gücünü kaybetmeye başladı Cravaggio'ya bu resmi yaptıran kilise şüpheciliğin artmaya başlamasına direnmek için mi bu resmi yaptırmıştı bu bilinmez ama muhtemelen bir etkisi olmuştur dönem insanlarında ancak Thomas sayısı azalmadı kadını örtmeyi ve toplumun giyimin de bazı kalıpları şart koşan sorgulanmaz Katolik kilisesine rağmen çıplak yaptılar heykelleri ve bunu arınma olarak kabul ettiler.

Kilise tarafından şirk olarak kabul edilen mitolojik efsanelerinin resimlerini ve heykellerini yaptılar sanatta onları kullandılar öyle ki antik çağı saygı duyan onu çıkış gören bireyler oluştu. Kilise sanatçıları finanse ederek onlara dinin kalıpları içinde hükmetme yolunu seçmesine rağmen sanat bir süre sonra kiliseden koptu ve batı tekrar İsa öncesi bakış açısını yakaladı olaylara dünyaya araştırmacı ve bilimsel bakmaya başladı yağmuru, seli,maddeyi,din adamlarının dayattığı bir çok şeyi sorguladı ve çözdü bunun karşılığında dünyada söz sahibi oldular.

Sonuç itibari ile Aziz Thomas ve Hz.İsa arasında geçenler gerçek midir ? Yahya bir planın parçası olarak mı bunu yazdı bunun yorumu kişilere kalmış ama gerçek olan şudur Hristiyanlığın kayıtsız teslimiyetçi bir şekilde yaşanmasının yolunu İncil'de ki bu satırları açmıştır. Kutsanmanın yolunun kayıtsız koşulsuz inanmak olduğuna insanlar ikna edilmiştir.

Bu sürecin akabinde din adamlarının çabaları ile insanlığın kazanımlarının üzeri örtülmüş ve Orta Çağ karanlığına gidilmiştir. Bu da dünyanın daha önce yakalayacağı gelişimi ötelemiş ve sekteye uğratmıştır. Dinler şüpheciliğe soğuk bakarlar ve bunu engellerler. Çünkü mutlak olan şudur şüphecilik inanmanın en büyük düşmanıdır.

Kuran ayetlerinin çoğu “Ey akıl sahipleri ya da “Düşünmez misiniz ki diyerek başlar. Ayrıca ilk emri “OKU” dur.

Günümüzde İslam coğrafyasının düştüğü açmaz tüm bunların adı İslam ama Rönesans öncesi kilise gibi örtünmeden tutun tatbike kadar evrimleşip yozlaşmasıdır . Sorun Müslümanlık da değil “Müslüman” da.

Sözlerime Yusuf İslam'ın şu sözleriyle son veriyorum:
“Önce Kuranla tanıştım, eğer önce Müslümanlarla tanışsaydım asla Müslüman olmazdım.”

 
YORUMLAR

Yazarın Diğer Yazıları

>> Büyüker ŞENLİK işler - 21.12.2017
>> II. Abdülhamid - 04.12.2017
>> Mihrimah Sultan - 13.11.2017
>> MAHALLE YANARKEN O SAÇINI TARARMIŞ - 18.10.2017
>>  Hukukun Üstünlüğü - 21.08.2017
A24 Yazarları
Ahmed KAYMAK Recep Ali AKSOYLU Abdullah AYAN Doç. Dr. B. Nazan WALPOTH
Büyüker ŞENLİK işler
Tüm Yazarlar