A24.com.tr » ekonomi » Tüketici hakları gününden tüketicilerin kara tablosu

Tüketici hakları gününden tüketicilerin kara tablosu

Tüketici hakları gününden tüketicilerin kara tablosu

Bugün, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü!.. Türkiye’de tüketiciler adına güzel şeyler söylemek mümkün değil. Tüketicilerin yoksulluğu ve açlığı hızla artıyor.

  Toplumun yüzde 20’sinden fazlası açlık sınırının altında, yüzde 60’dan fazlası yoksulluk sınırının altında olmak üzere, yüzde 80’den fazlası açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Özellikle de gıda maddeleri başta olmak üzere, pek çok mal ve hizmette tüketicilerin satın alma gücü hızla eriyor.

 

Tüketiciler, beslenme, barınma, su, elektrik, doğal gaz, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamıyor ya da karşılamakta her geçen gün daha da zorlanıyor.

 

Tüketici hakları pek çok yönüyle ayaklar altında!. Bilgilenme, sağlık ve güvenlik, temsil edilme, eğitilme, zararların karşılanması, ekonomik çıkarların korunması ve sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının gerekleri kamu ve özel firmalar tarafından olması gerektiği gibi yerine getirilmiyor.

Tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerde yeterli denetim yapılmıyor. Piyasada tüketicilerin sağlık ve güvenliğine aykırı mallar konusunda tüketiciler zamanında bilgilendirilmediği için hem maddi ve manevi zarara uğruyorlar hem de sağlık ve güvenlikleri risk ve tehlike altına giriyor. Kamu ve özel kuruluşların tüketici haklarına aykırı birçok uygulaması ile aile ve ülke ekonomisine zarar veriliyor.

 

Temel mal ve hizmetlerden dünyada en yüksek dolaylı vergilerin alındığı iki ülkeden birisiyiz. Dolaylı vergiler, tüm dünyada en haksız tüketici vergisi olarak adlandırılmaktadır.

 

Biz tüketiciler olarak tüm ilgili ve yetkililere sesleniyoruz ve şu çağrıda bulunuyoruz:

· Evrensel ve yasal tüketici haklarına saygı gösterilsin ve gereği eksiksiz olarak yerine getirilsin.

· Yoksulluğun ve açlığın giderilmesi için gerekli ve doğru olan ekonomik ve sosyal önlemler alınsın.

· Gıda, su, elektrik, doğal gaz gibi temel tüketici mal ve hizmetlerinden alınan KDV sıfırlansın.

· Dışa bağımlı ve halkın aleyhine olan yanlış gıda ve tarım üretim, dağıtım, tüketim ve ithalat politikaları terk edilerek, halkın ve ülkenin bugünü ve geleceği için doğru politikalar uygulamaya konulsun.

· Tüketici örgütleri desteklensin.

 

Tüketicilere sesleniyoruz:

· Haklarınıza sahip çıkınız ve haklarınızı sonuna kadar arayınız.

· Tüketiciler olarak örgütlenmek zorundayız. Bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir. Bu bakımdan tüketici örgütlerine üye olunuz, çalışmalarına katılınız, güç ve destek veriniz.

 

 

YORUMLAR
  Photoshop efektlerine meydan okuyan sanatsal makyaj!
Photoshop efektlerine meydan okuyan sanatsal makyaj!