A24.com.tr » yaşam » Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) Yürütme Kurulu'ndan kamuoyuna açıklama

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) Yürütme Kurulu'ndan kamuoyuna açıklama

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) Yürütme Kurulu'ndan kamuoyuna açıklama

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin 11 Ocak 2018 tarihli Aydınlık Gazetesinde yer alan ve LABEP’ten ayrılma gerekçelerini anlatan basın açıklaması yalanlarla, iftiralarla doludur

 Habere göre, CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, yaptığı basın toplantısında LABEP’in HDP ile işbirliği yaptığını,

LABEP Sözcüsü ve ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel’in toplantıda, ÇYDD tarafından desteklenen çocukları da sokağa çıkaracaklarını söylediğini iddia etmiştir.

LABEP’in 6 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da yaptığı ve CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül’ün katılmadığı değerlendirme toplantısının tamamının ses kayıtları elimizdedir.

LABEP, ülkemizde laik ve bilimsel eğitimin gerçekleşmesi ortak paydasında bir araya gelmiş, içinde hiçbir siyasi partinin yer almadığı sivil toplum örgütlerinden oluşmuş bir topluluktur.

LABEP’i dağıtmak, amaçlarını ve etkinliklerini kamuoyunun yakından bildiği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni yıpratmak amaçlı bu provokatif girişim hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.
Bu açıklama, LABEP’in bu konuyla ilgili ilk ve son açıklamasıdır.

LABEP Katılımcısı Kuruluşlar:
Yürütme Kurulu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)
Kadın Araştırmaları Derneği (KAD)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM - SEN)
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)

Katılımcı Kuruluşlar
Bilim Akademisi
Bilim ve Gelecek Dergisi
Boğaziçi için Mezunlar Girişimi
1884 Eğitim ve Kültür ve Dayanışma Vakfı (1884 Vakfı)
Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK)
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)
Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)
İsmail Tarman Ortaokulu İmam Hatip Olmasın İnisiyatifi
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği
İTÜ-DER
Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER)
Projeniz Değiliz İnisiyatifi
Sosyal Haklar Derneği
Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD)
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)
Türk Kadınlar Birliği
Ulusal Eğitim Derneği (UED)
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)

,
YORUMLAR
  Bu kasabada ölmek ve gömülmek yasak!
Bu kasabada ölmek ve gömülmek yasak!