A24.com.tr » eğitim » Bursluluk sınav sonuçları 2019 MEB | İOKBS bursluluk sınavı sonuçları

Bursluluk sınav sonuçları 2019 MEB | İOKBS bursluluk sınavı sonuçları

Bursluluk sınav sonuçları 2019 MEB | İOKBS bursluluk sınavı sonuçları

LGS boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte, bursluluk sınav sonuçları da açıklandı. Peki İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilecek?

Çok fazla öğrenciyi ilgilendiren ve merakla beklenen İOKBS sınav sonuçları bugün yayınlandı. İlköğrenim ve Ortaöğrenim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları ile kurumdan eğitim desteği alacak öğrenciler belli olacak. 

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar ise 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. İşte sonuçların öğrenilebileceği o adres…

BURSLULUK SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kurumun resmi internet adresi olan “meb.gov.tr” adresinde sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. Adaylar sonuçlara göre MEB’ten eğitim desteği almaya hak kazanacak. Kurum saatle ilgili net bir açıklamada bulunmasa da sonuçların gün içerisinde erişime açıldı.

İOKBS SONUCU İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR NASIL BELİRLENİYOR?

 

a Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

 

YORUMLAR
  Felaket Dünya'yı teğet geçecek (108 bin km hızla yaklaşıyor)
Felaket Dünya'yı teğet geçecek (108 bin km hızla yaklaşıyor)